No public Twitter messages.

Facebook
RSS

Pekingeesille on laadittu jalostuksentavoiteohjelma, jonka Kennelliitton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt 2.8.2017.

Jalostuksentavoiteohjelma
Osa 1/3
Osa 2/3
Osa 3/3

Jalostuskoirille asetetut suositukset:

Hyväksytty rotujärjestön vuosikokouksessa 28.3.2009, päivitetty vuosikokouksissa 2010 ja 2011.

Jalostukseen käytetään terveitä ja hyväkuntoisia yksilöitä. Jalostustoiminnassa pyritään välttämään jalostuskoirien yhteisten virheiden ja sairauksien periyttämistä.

Kasvattaja on allekirjoittanut SKL:n kasvattajasitoumuksen, paneutunut SKL:n koiranomistajan ja -haltijan perusohjeeseen ja pekingeesin jalostuksentavoiteohjelmaan. Kasvattajien tulee huomioida SKL:n rekisteriohje ja käyttää SKL:n sopimuksia myydessään tai sijoittaessaan koiran. Jalostusohjesääntö on jalostuksen tavoiteohjelman suositusten mukainen.

Jalostuskoiralle asetetut suositukset:

 • Ikä:
  Nartun tulee olla vähintään 18 kuukauden ikäinen ennen ensimmäistä astutusta. Ensikertalaisen nartun yläikärajaksi suositellaan 5 vuotta ja jo synnyttäneen nartun tulee olla astutushetkellä alle 8 vuotta. Narttu ei saa olla yli 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut, ilman perusteltua syytä. Uroksen tulee olla vähintään 12 kuukauden ikäinen käytettäessä sitä ensimmäistä kertaa siitokseen.
 • Luonne:
  Luonteen huomioiminen jalostuksessa on ensiarvoisen tärkeää. Pekingeesin käyttöominaisuus on seurakoirana toimiminen ja tämä tulee huomioida jalostusvalinnoissa. Arkoja tai aggressiivisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Koiraa, joka on saanut näyttelyssä hylätyn tai EVA:n luonteen takia 4 kertaa, ei suositella jalostukseen.
 • Terveys:
  Koiraa, joka itse tai jompikumpi sen vanhemmista tai joku sen jälkeläisistä, todistetusti sairastaa jotakin vakavaa ja koiran pidon kannalta merkittävää perinnöllistä sairautta, kuten sydänvikaa, epilepsiaa tai jotakin muuta sisäelinsairautta, ei tule käyttää jalostukseen.Vakavista hengitysvaikeuksista (ei sen hetkisestä fyysisestä kunnosta johtuvia) tai halvautumisoireista kärsivää/ kärsinyttä ja/tai selästään operoitua koiraa tai vakavasta patellaluksaatiosta (polvilumpio pysyvästi sijoiltaan, koira ei kykene normaalielämään ilman kirurgista hoitoa) kärsivää koiraa ei tule käyttää jalostukseen.Suositellaan virallista polvien, silmien ja sydämen (sydänäänten kuuntelu) tutkimista. Koiran tulee olla täyttänyt 12 kk tutkimushetkellä. Nämä tutkimukset tulivat pentuvälitykseen pääsyn ehdoiksi vuoden 2011 alussa. Sittemmin pentuvälitykseen on päätetty tehdä kaksi listaa; pentueet, jotka täyttävät jalostussuositukset ja pentueet, jotka eivät täytä.
 • Lisääntyminen
  Jalostukseen tulee käyttää normaalisti lisääntyviä yksilöitä. Luonnolliseen astumiseen ja synnytykseen tulee pyrkiä. Mikäli nartulle on tehty kaksi sektiota, suositellaan nartun poistamista jalostuskäytöstä. Sektioon tulee turvautua vain siinä tapauksessa, kun synnytys ei käynnistyttyään etene normaalisti.
 • Sukusiitosaste ja jälkeläismäärä
  Yhdistelmissä tulee pyrkiä ulkosiitokseen (sukusiitosaste 0%) tai mahdollisimman alhaiseen sukusiitosasteeseen. Sukusiitosaste ei saa nousta yli serkusparituksen eli 6,25%:n, laskettuna viiden (5) sukupolven mukaan.Yksittäisen yksilön elinikäinen jälkeläismäärä saa olla korkeintaan 15 pentua (5%:a yhden sukupolven [=4 vuotta] jälkeläisistä). Yli 10-vuotias, terve ja jälkeläisnäyttöä omaava uros (yli 50%:a jälkeläisistä saanut näyttelyssä tai jalostustarkastuksessa vähintään laatuarvostelun ”erittäin hyvä”, ei esiin tulleita vakavia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia) voi saada vielä 5 pentua. Jälkeläismäärän seuranta kuuluu sekä nartun että uroksen omistajalle.
 • Ulkomuoto
  Jalostuskoirilla tulee olla näyttelystä vähintään laatumaininta hyvä tai se on vaihtoehtoisesti jalostustarkastettu vastaavalla arvosanalla. Jalostustarkastuksen suorittaa tehtävään valittu rodulle pätevöity ulkomuototuomari.Mikäli koiraa käytetään useammin jalostukseen, on sillä toisesta astutuksesta lähtien oltava näyttelystä laatumaininta erittäin hyvä ja kolmannesta astutuksesta lähtien sillä on oltava jälkeläisnäyttöä (näyttelyistä käyneistä ja/tai jalostustarkastetuista jälkeläisistä yli 50%:a on saanut vähintään laatuarvostelun ”erittäin hyvä”, ei esiin tulleita vakavia perinnöllisiä vikoja tai sairauksia).Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa tulee välttää. Rodulle tyypillinen, terve liikunta tulee huomioida jalostuksessa.
 • Muuta
  FCI-maiden ulkopuoliset astutukset: jos uros ei ole FCI:n hyväksymässä rekisterissä, vaaditaan pentueen rekisteröintiin Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös (rotujärjestön lausunto anomuksen liitteenä) ennen astutusta.

Vuoden 2025 Erikoisn

Erikoisnäyttelyanomuksemme Maailman Voittaja 2025-näyttelyn yhteyteen hyväksyttiin! Erikoisnäyttelyt pidetään 7.8.2025 Helsingin ...

Match Show, Tuusula

Suomen Pekingesikerho ry järjestää Match Show:n Tuusulassa (Hyrylän urheilukeskus, Kilpailutie ...

Erikoisnäyttelyn sp

Iso kiitos Erikoisnäyttelymme tukemisesta mahtaville sponsoreillemme!

Tuomariesittely 2023

Michael Papadatos was born 21/10/1970 in Athens, Greece from hunting ...