No public Twitter messages.

Facebook
RSS

PEVISA-ohjelma

May - 10 - 2022
pekingesikerho

PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2023-31.12.2025 (toimitettu Kennelliitolle hyväksyttäväksi).

  • Astutushetkellä tulee koirilla olla virallinen polvilumpioluksaatio-lausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätutkimuksen alaikäraja 12 kk ja lausunto on voimassa 36 kk. Perinnöllinen kaihi, tRD ja PRA diagnoosi sulkee koiran pois jalostuksesta.
    • Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla hyväksytty kävelytesti. BOAS-3 asteen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta).

Lisätietoa sisältyvistä vaatimuksista: 

PEVISA-ohjelma muodostaa rotukohtaiset ehdot pentujen rekisteröimisen ehdoiksi. Kennelliitolla on lisäksi kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Uusi koirarekisteriohje astui voimaan 1.1.2022 ja uudistetussa ohjeessa EJ-rekisteri poistui käytöstä. Koirat voidaan rekisteröidä FI- tai ER-rekisteriin, mutta koira voidaan asettaa pysyvään tai määräaikaiseen jalostuskieltoon.  Nämä ehdot ovat:

  • Mikäli jommalla kummalla tai molemmilla pentueen vanhemmista on Kennelliiton virallisissa lonkka-, kyynärnivel-, polvilumpio- tai spondyloositutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 
  • Liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekiteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %)
  • Kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
  • Kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

Kaikki terveystutkimustulokset on oltava aina annettu ennen astutusta. Koiranomistajan tulee tilata sähköinen ennakkolähete Omakoira-palvelusta ennen kuin hän vie koiransa virallisiin terveystutkimuksiin.

Polvilumpioluksaatio (ote Kennelliiton Polvilumpioluksaatio-ohjeesta): Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia. Polvitutkimusta varten koiraa ei rauhoiteta.

Silmätarkastus: Kun rodun PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus silmälausunnosta, pitää vanhentunut lausunto (voimassa 36 kk) uusia ennen seuraavaa astutusta. Silmätarkastusta varten koiraa ei rauhoiteta.

Kävelytesti: Kävelytesti on tällä hetkellä ainoa virallinen terveystutkimus, jolla saadaan tutkittua koiran brakykefaalista oireyhtymää (lyhytkuonoisuus mm.) mahdollisimman ”helposti”. Kävelytestissä eläinlääkäri määrittelee koiran hengitysääniä, mittaa ruumiin lämpötilaa ja sen palautumista rasituksesta sekä antaa BOAS-luokituksen, joiden perusteella annetaan kävelytestistä tulos joko hyväksytty tai hylätty. Jos kävelytestistä saa tuloksen hylätty, niin testin voi myös uusia, jos koiran terveys sen sallii. BOAS-luokitusta varten koiraa ei rauhoiteta.

Kävelytestissä tullaan huomioimaan pekingeesin rotuominaisuudet tulevaisuudessa seuraavasti: Kennelliitto on tehnyt päätöksen, että pekingeesien kävelytestin käveltävä matka on 800 metriä ja aikaraja 12 minuuttia.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa: Poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai koirarekisteriohjeen kohdan 7.5 vastainen eli poikkeuslupa koskee tutkimattomia uroksia. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Pentueisiin lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet. 

PEVISA-ohjelman ehdotuksen terveystutkimuksissa koiraa ei tarvitse rauhoittaa tutkimuksia varten, vaan kaikki tehdään koiran ollessa hereillä. Terveystutkimukset ovat myös mahdollista järjestää vaikka samalle päivälle. Suomen Pekingesikerho pyrkii järjestämään kävelytestejä sekä antamaan niihin rahallista tukea mahdollisuuksien mukaan.

Comments are closed.

Vuosikokous 2024

Tervetuloa Suomen Pekingesikerho ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 23.3.2024! Vuosikokous järjestetään hybridikokouksena eli ...

Vuoden 2025 Erikoisn

Erikoisnäyttelyanomuksemme Maailman Voittaja 2025-näyttelyn yhteyteen hyväksyttiin! Erikoisnäyttelyt pidetään 7.8.2025 Helsingin ...

Match Show, Tuusula

Suomen Pekingesikerho ry järjestää Match Show:n Tuusulassa (Hyrylän urheilukeskus, Kilpailutie ...

Erikoisnäyttelyn sp

Iso kiitos Erikoisnäyttelymme tukemisesta mahtaville sponsoreillemme!