No public Twitter messages.

Facebook
RSS

Suomen Pekingesikerho ry – Finska Pekingeserklubben rf

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika:  perjantai 23.3.2012    klo 19.00 alkaen

Paikka:  Vihti, Työväentalo Puistola, Raasakankuja 1 ( Erikoisnäyttely-paikka )

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valitseminen
 5. Vuosikertomuksien, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 6. Vuosikertomuksien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle ( 2013 )
  Nykyiset jäsenmaksut ovat: vuosijäsen 20 euroa, vuosijäsen lehti ulkomaille postitettuna 25 euroa, perhejäsen 5 euroa, nuorisojäsen (alle 16 v ) 15 euroa ja pentuejäsen kasvattajan maksamana 10 euroa. Esitetään näiden korottamista.
 8. Toimintasuunnitelmien ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2012
 9. Jalostusohjesäännön vahvistaminen ja pentuvälityksen ohjeiden päivittäminen.
 10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi on valittu Kati Kuula kaudeksi 2011-2012.
 11. Hallituksen varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2012. Erovuorossa Jaana Ikäheimo ja Gunilla Heinonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Mira                Matikainen ja Heli Kekki ( toimikausi 2010 – 2012 ) sekä Seija Jakobsson ja Nina Veurla ( toimikausi 2011 – 2013 ). Hallituksen uusi kokoonpano on puheenjohtajan lisäksi neljä ( 4 ) varsinaista sekä kaksi ( 2 ) varajäsentä.
 12. Jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle kaudeksi 2012 – 2014
  Erovuorossa on nyt Kati Kuula. Muut jalostustoimikunnan jäsenet ovat Heli Kekki ( toimikausi 2011 – 2013 ) ja Markku Kipinä ( toimikausi 2010 – 2012 ).
  Eläinlääkäri Erja Dahlbom Mäntsälästä konsultoi tarvittaessa.
 13. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valitseminen vuoden 2012 kirjanpidon sekä hallinnon tarkastajiksi.
  Vuoden 2011 varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Arto Venäläinen ja Aila Leppänen Kuopiosta ja varatoiminnantarkastajat Pia ja Juha Backman Helsingistä.
 14. Yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen Suomen Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja yleiskokoukseen
  2011 valittiin edustajiksi  varsinaisena Kati Kuula ja varaedustaja Heli Kekki. Seuraavan kerran edustajat valitaan 2013 Vuosikokouksessa.
 15. Yhdistyksen asiain hoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen
 16. Hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen
  Rotujärjestön tulevaisuus
 17. Kerhon uudet säännöt
  Patentti- ja Rekisterihallitus on hyväksynyt Pekingesikerhon uudet säännöt 14.9.2011.
 18. Vuoden Peke – kilpailun voittajien palkitseminen kunniakirjoin
 19.  Hallitus tiedottaa

Pe-Ke-lehden päätoimittaja
2011 Vuosikirjan päätoimittaja Minna Ikäheimo yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa
Ansiomerkkien jako Erikoisnäyttelyssä

20. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset

21. Kokouksen päättäminen

 

Comments are closed.

Vuosikokous 2024

Tervetuloa Suomen Pekingesikerho ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 23.3.2024! Vuosikokous järjestetään hybridikokouksena eli ...

Vuoden 2025 Erikoisn

Erikoisnäyttelyanomuksemme Maailman Voittaja 2025-näyttelyn yhteyteen hyväksyttiin! Erikoisnäyttelyt pidetään 7.8.2025 Helsingin ...

Match Show, Tuusula

Suomen Pekingesikerho ry järjestää Match Show:n Tuusulassa (Hyrylän urheilukeskus, Kilpailutie ...

Erikoisnäyttelyn sp

Iso kiitos Erikoisnäyttelymme tukemisesta mahtaville sponsoreillemme!