No public Twitter messages.

Facebook
RSS

Suomen Pekingesikerho ry – Finska Pekingeserklubben rf

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika:  lauantai 23.3.2013 erikoisnäyttelyn jälkeen, noin klo 15.00 alkaen
Paikka:  Musti ja Mirri Areena, Kauppapaikka Birger Väliköntie 4 A, 70700, Kuopio   (Erikoisnäyttely-paikka)

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valitseminen
 5. Vuosikertomuksien, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 6. Vuosikertomuksien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle (2014)
  Nykyiset jäsenmaksut ovat: vuosijäsen 20 euroa, vuosijäsen lehti ulkomaille postitettuna 30 euroa, perhejäsen 5 euroa, nuorisojäsen (alle 16 v ) 15 euroa ja pentuejäsen kasvattajan maksamana 10 euroa. Esitetään näiden korottamista.
 8. Toimintasuunnitelmien ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2013.
 9. Jalostusohjesäännön vahvistaminen.
 10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaudeksi. Hallituksen kokoonpano on puheenjohtajan lisäksi neljä ( 4 ) varsinaista sekä kaksi ( 2 ) varajäsentä.
 12. Jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle.
 13. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valitseminen vuoden 2013 kirjanpidon sekä hallinnon tarkastajiksi.
 14. Yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen Suomen Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja yleiskokoukseen.
 15. Yhdistyksen asiain hoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen
 16. Vuoden Peke – kilpailun voittajien palkitseminen kunniakirjoin
 17. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset

18. Kokouksen päättäminen

 

Comments are closed.

Vuosikokous 2024

Tervetuloa Suomen Pekingesikerho ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 23.3.2024! Vuosikokous järjestetään hybridikokouksena eli ...

Vuoden 2025 Erikoisn

Erikoisnäyttelyanomuksemme Maailman Voittaja 2025-näyttelyn yhteyteen hyväksyttiin! Erikoisnäyttelyt pidetään 7.8.2025 Helsingin ...

Match Show, Tuusula

Suomen Pekingesikerho ry järjestää Match Show:n Tuusulassa (Hyrylän urheilukeskus, Kilpailutie ...

Erikoisnäyttelyn sp

Iso kiitos Erikoisnäyttelymme tukemisesta mahtaville sponsoreillemme!