No public Twitter messages.

Facebook
RSS

Suomen Pekingesikerho ry – Finska Pekingeserklubben rf

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika:  lauantai 23.3.2013 erikoisnäyttelyn jälkeen, noin klo 15.00 alkaen
Paikka:  Musti ja Mirri Areena, Kauppapaikka Birger Väliköntie 4 A, 70700, Kuopio   (Erikoisnäyttely-paikka)

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valitseminen
 5. Vuosikertomuksien, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 6. Vuosikertomuksien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle (2014)
  Nykyiset jäsenmaksut ovat: vuosijäsen 20 euroa, vuosijäsen lehti ulkomaille postitettuna 30 euroa, perhejäsen 5 euroa, nuorisojäsen (alle 16 v ) 15 euroa ja pentuejäsen kasvattajan maksamana 10 euroa. Esitetään näiden korottamista.
 8. Toimintasuunnitelmien ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2013.
 9. Jalostusohjesäännön vahvistaminen.
 10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaudeksi. Hallituksen kokoonpano on puheenjohtajan lisäksi neljä ( 4 ) varsinaista sekä kaksi ( 2 ) varajäsentä.
 12. Jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle.
 13. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valitseminen vuoden 2013 kirjanpidon sekä hallinnon tarkastajiksi.
 14. Yhdistyksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen Suomen Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja yleiskokoukseen.
 15. Yhdistyksen asiain hoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen
 16. Vuoden Peke – kilpailun voittajien palkitseminen kunniakirjoin
 17. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset

18. Kokouksen päättäminen

 

Comments are closed.

Toukokuun Match show

Toukokuun 5. päivä oli määrä pitää Match show Kristiina Kästämän ...

Erikoisnäyttely sii

Koronatilanteesta johtuen kiinanpalatsikoirien erikoisnäyttely on siirretty toukokuulta lokakuun 30. päivään. ...

Vuosikokouksen muuto

Vuosikokous  Suomessa vallitsevan poikkeustilan vuoksi on asetettu kokoontumisrajoituksia koskien yli 6 ...

Match Show 2021

Suomen Pekingesikerho järjestää Match Show:n edesmenneen pitkäaikasjäsenen Kristiina Kästämän muistolle. 5.5.2021 ...

Tuomari esittely 202

TUOMARI Jarmo Hilpinen Oma rotuni on belgialaiset kääpiökoirat (griffon belge, griffon bruxellois ...