No public Twitter messages.

Facebook
RSS

Viralliset terveystutkimukset 2018:

Crickethill’s Valer I Anna   14.4.2018
-Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
-polvilumpioluksaatio: 0/0
-sivuääni: ei, oireeton

Crickethill’s Sissy Space Ship   14.4.2018
-silmätutkimus: Trichiasis todettu
-polvilumpioluksaatio: 0/0
-sivuääni: ei, oireeton

Utopian Be Jaqueline Lee   30.6.2018 ja 3.7.2018
-kyynärnivel: 0/1
-lonkkanivel C/C
-kalkkeutuneet välilevyt IDD1 (aste 1, lievä), K-luku: K1
-välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0 (normaali)
-selän spondyloosi SP0 (puhdas)
-nikamien epämuotoisuus VA0 (normaali)

Utopian Dynamite Roll   3.7.2018
-polvilumpioluksaatio med1/med2

Utopian Ed Desperado   11.7, 12,7. ja 10.9.2018
-silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
-sivuääni: ei, oireeton
-polvilumpioluksaatio: 0/0

Selitykset:

Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle.

Polvilumpionluksaatio = polvilumpion sijoiltaan meno
Patelluksatio on synnynnäinen ja jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. Luksaatio voi olla mediaalinen tai lateraalinen (tai molempia). Pieni kokoisilla roduilla luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Telaurasta ulospäin luksoituva polvilumpio on lateraalinen. Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa:
0 polvilumpio ei luksoidu
Aste 1 polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja patella saadaan luksoitumaan mikäli polvea samalla ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla lievästi kiertynyt.
Aste 2 polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio luksoituu polvea koukistaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy poissa telaurasta kunnes se asetetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin (pienet koirat).
Aste 3 polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 30-60 astetta.
Aste 4 polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 90 astetta.

Surullinen uutinen

Surullisin mielin joudumme ilmoittamaan, että pitkäaikainen jäsenemme ja lehtemme päätoimittaja ...

Uusi hallitus

Vuosikokouksessa 6.9.2020 Suomen Pekingesikerholle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Miia ...

Kaivari picnic perut

Valitettavasti muuttuneen koronavirustilanteen vuoksi sekä Kaivopuiston erikoisnäyttelyn järjestäjien suositusten mukaisesti, ...

Vuosikokous 2020 uus

Koronavirus pandemian vuoksi Suomen Pekingesikerho ry joutui siirtämään vuosikokousta. Uusi ...

Koronavirus COVID-19

Suomen Pekingesikerho ry:n hallitus kävi keskustelua yhdistyslakimiehen kanssa ja päätti ...